Özet Mali Sonuçlar
Özet Mali Sonuçlar

GSD Marin'in Seçilmiş Mali Büyüklükleri;

                                                         

Denetlenmemiş Denetlenmiş    Denetlenmiş
(Bin TL) 30.09.2019  31.12.2018  31.12.2017 
Aktif Toplamı 264,144 296,999 381,573
Özvarlıklar 133,845 130,551 92,209
Dönem karı / (zararı) (4,912)  35,543    (15,539) 
Toplam kapsamlı gelir / (gider) 3,294 38,964 (4,131) 
Hisse Başına Kar (Zarar) (TL) (0.101)  0.721   (0.316)
Fiyat / Defter Değeri Oranı (*)  0.63  0.46 0.76 
Fiyat / Kazanç Oranı  (15.99)  1.60  (4.29) 

(*) Hisse senedinin ilgili dönem sonu kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmıştır.