Özet Mali Sonuçlar
Özet Mali Sonuçlar

GSD Marin'in Seçilmiş Mali Büyüklükleri;

                                                         

Sınırlı Denetlenmiş Denetlenmiş    Denetlenmiş
(Bin TL) 30.06.2019  31.12.2018  31.12.2017 
Aktif Toplamı 270,847 296,999 381,573
Özvarlıklar 136,501 130,551 92,209
Dönem karı / (zararı) (4,509)  35,543    (15,539) 
Toplam kapsamlı gelir / (gider) 5,950 38,964 (4,131) 
Hisse Başına Kar (Zarar) (TL) (0.092)  0.721   (0.316)
Fiyat / Defter Değeri Oranı (*)  0.56  0.46 0.76 
Fiyat / Kazanç Oranı  (15.90)  1.60  (4.29) 

(*) Hisse senedinin ilgili dönem sonu kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmıştır.