Komitelere Bildirim
Komitelere Bildirim

Komitelere Bildirim

“3.1.4  Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.” şeklindeki SPK Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, menfaat sahiplerinin Şirketimiz’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Şirketimiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komitesi’ne iletebilmesi için oluşturulan e-posta adresleri aşağıdaki gibidir:

kyk@gsdmarin.com.tr ve dsk@gsdmarin.com.tr