İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler


Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi de bağımsız üye olmak üzere (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 1 üyesi ise D grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.