Sermaye Artırımları
Sermaye Artırımları

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın pay çıkararak sermaye artırabilir. Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye eklenmesiyle bir kereliğine kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Ancak nakit sermaye artırımıyla kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir.

 

GSD Dış Ticaret A.Ş. ‘nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz’ce devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi dolayısıyla, Şirketin 30,000,000.00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 22,180,855.64 TL artırılarak ve artırılan sermayenin tamamı için (C) Grubu pay ihraç edilerek 52,180,855.64 TL’ye çıkarılması, Şirketin 50,000,000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)’nin 6/6.maddesi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan sermaye ile birlikte 52,180,855.64 TL’ye yükseltilmesini kararlaştırılmış ve sermayenin 52,180,855.64 TL’ye yükseltilmesi işlemi 31 Aralık 2014 tarihinde ticaret siciline tescillenmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2015 yılı sonuna kadar geçerlidir.