Ortaklık Bilgileri
Ortaklık Bilgileri

Vergi Dairesi: Küçükyalı
Vergi Numarası : 734 003 4131

Ticari Sicil Bilgileri : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No : 28966
Mersis No : 0734 0034 1310 0017

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

SIRA NO ORTAK ADI NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI C GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI D GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI TOPLAM (TL) SERMAYE PAYI %
1 GSD HOLDİNG A.Ş.     8,976,155.40 3,741,000.00 25,717,494.42 2,244,600.00 40,679,249.82 77.958%
2 HAKAN YILMAZ - - 750,000.00 - 750,000.00 1.437%
3 DİĞER  -  - 1,125.00  - 1,125.00  0.002% 
4 GSD DENİZCİLİK A.Ş (*) - - 3,411,059.00 - 3,411,059.00 6.537%
5 HALKA AÇIK  -   -  7,339,421.82  -  7,339,421.82 14.065%
  SERMAYE 8,976,155.40 3,741,000.00 37,219,100.24 2,244,600.00 52,180,855.64 100.000%

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesine göre her ortağın sahip olduğu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak, A-B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'nun seçiminde imtiyaz sahibidirler. Hissedarlara kâr dağıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(*) GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK’nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyuruları kapsamında yatırımcıları korumak amacıyla, ödenmiş sermayesinin %10’una kadar pay geri alımı yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak pay geri alımları için 5,000,000 TL fon ayrılmasına karar vermiştir. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor tarihi itibariyle toplam 2,815,000 TL nominal değerli C grubu paylarını geri almıştır.