Haberler
Haberler
  • Şirket'in 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla TFRS'ye göre hazırlanmış olan konsolide mali tablolarında;

    Özvarlıklar 133,845 bin TL - Aktif toplamı 264,144 bin TL
    Konsolide gelir tablosuna göre dönem net kârı / (zararı); (4,912) bin TL
    Konsolide kapsamlı gelir tablosuna göre toplam kapsamlı geliri / (gideri); 3,294 bin TL olarak gerçekleşmiştir.