Yönetime Katılım
Yönetime Katılım

Yönetime Katılım

 “3.2.1  Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modeller şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer alır.” ve “3.2.2  Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.” şeklindeki SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, menfaat sahiplerinin yönetime katılabilmesi amacıyla, Şirketimiz’in yönetimi ve faaliyetleri konusundaki görüşlerini Şirketimiz’e iletebilmeleri için oluşturulan e-posta adresi aşağıdaki gibidir:

yonetimekatilim@gsdmarin.com.tr