Haberler
Haberler
  • Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TFRS'ye göre hazırlanmış olan konsolide mali tablolarında;

    Özvarlıklar 136,501 bin TL - Aktif toplamı 270,847 bin TL
    Konsolide gelir tablosuna göre dönem net kârı / (zararı); (4,509) bin TL
    Konsolide kapsamlı gelir tablosuna göre toplam kapsamlı geliri / (gideri); 5,950 bin TL olarak gerçekleşmiştir.